Bahan Edaran

Nota-Nota Edaran Pensyarah dan Pelajar

Tajuk 1: Teknologi Pengajaran

Tajuk 2: Reka Bentuk Pengajaran

Tajuk 3: Media Pengajaran

Tajuk 4: Perancangan, Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran

Tajuk 5: Asas Grafik

Tajuk 7: Asas Fotografi
Tajuk 9: Penerbitan Video Pendidikan
Tajuk 10: Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Tajuk 12: Isu-isu dan Trenda Terkini Dalam Teknologi Pendidikan.

No comments:

Post a Comment