Sunday, September 14, 2014

Pengenalan
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA MELAYU
LEMBAH PANTAI KUALA LUMPUR
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
SEMESTER EMPAT
(AMBILAN JANUARI 2013)

TUGASAN KERJA KURSUS
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PENDIDIKAN


NAMA PELAJAR                : HAJIR ASWITA BT HERMAN
NO. MATRIK                       : PISMP 2013340076
KUMPULAN                        : PISMP 4D
PENSYARAH                      : PUAN NORABEERAH BT SAFORRUDIN
TARIKH SERAHAN           : 15 SEPTEMBER 2014